Važno da znate

Obaveštenja na ovoj stranici data su na osnovu čestih pitanja velikog broja estradno-muzičkih izvođača.

Udruženje muzičko-scenskih izvođača, zbog trenutne situacije prouzrokovane pandemijom, svoje aktivnosti vezane za pružanje usluga članovima udruženja vršiće isključivo putem pošte, e-pošte, Viber i WhatsUp aplikacija do donošenja nove odluke.

ČLANSKA KARTA

Važećom članskom kartom dokazuje se članstvo u Udruženju muzičko-scenskih izvođača.

UVERENJE

ima značaj Javne isprave i može ga izdati reprezentativno udruženje u kulturi isključivo u skladu sa članom 64. Zakona o kulturi na lični zahtev, isključivo fizčkim licima koja su prijavljena kod PIO fonda kao lica koja samostalno, u vidu zanimanja obavljaju vokalno i instrumentalno izvođenje kulturnih programa, ili na drugi način izvode kulturni ili artistički program, i kojima je to reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo svojstvo lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture. 

Podatke iz evidencije reprezentativno udruženje u kulturi dostavlja u vidu obaveštenja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

(Zakon o kulturi „Sl. Glasnik RS“ br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016).

Samostalni izvođač (uverenje), kome je reprezentativno udruženje u kulturi (Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije – SEMUS ili Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije) izdalo Uverenje, DUŽAN je da se LIČNO, u zakonski propisanom roku OBAVEZNO prijavi ili odjavi kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

(Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju „Sl. Glasnik RS“ br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)

Samostalni izvođač (uverenje) takođe je u obavezi da LIČNO, u zakonski propisanom roku, podnese poresku prijavu PPD-SU (PDF) Poreskoj upravi prema mestu prebivališta („Sl. Glasnik RS“ br. 66/12 i 94/12).

 

POTVRDA

koju na lični zahtev lica koja su socijalno osigurana po drugom osnovu, odnosno nisu socijalno osigurana po osnovu obavljanja estradno-muzičke delatnosti, preko svojih podružnica izdaje REPREZENTATIVNI Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije u smislu Zakona o radu a u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za radno angažovanje estradno-muzičkih izvođača u ugostiteljstvu („Sl. Glasnik RS“ br. 119/23) koji je dobio prošireno dejstvo Odlukom Vlade Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“ br. 38/24), služi kao dokaz o obavljanju određene estradno-muzičke delatnosti u skladu sa Zakonom o radu i PKU.

UVERENJA i POTVRDE koje se izdaju svake godine za tekuću kalendarsku godinu, služe za ostvarivanje prava i drugih pogodnosti koje izvođači mogu iskoristiti (socijalna pitanja, uvoz instumenata i druga pitanja regulisana Zakonom) kao i za dobijanje radne vize prilikom radnog angažovanja od strane poslodavaca iz inostranih zemalja koje zahtevaju da se uz propisanu dokumentaciju priloži UVERENJE ili POTVRDA.

Svaki izvođač koji je sa poslodavcem zaključio Ugovor o izvođačkom radu (delu) u skladu sa članom 199. stav 2. i 3. Zakona o radu i Posebnim kolektivnim ugovorom za radno angažovanje estradno-muzičkih izvođača u ugostiteljstvu („Sl. Glasnik RS“ br. 119/23) LEGALNO obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.

Obaveza izvođača je da, u skladu sa članom 4. PKU („Sl. Glasnik RS“ br. 119/23), poslodavcu dostavi FOTOKOPIJU UVERENJA ili POTVRDE prilikom zaključivanja UGOVORA O IZVOĐAČKOM RADU (DELU) – obrazac 2 strane (PDF) .

SAMOSTALNI izvođači, uz kopiju UVERENJA reprezentativnog udruženja, poslodavcu dostavljaju i kopiju REŠENJA Poreske uprave ili kopiju obrasca o prijavi na PIO (obrazac M1)

SVI ostali izvođači socijalno osigurani po nekom drugom osnovu, odnosno koji nemaju utvrđeno svojstvo samostalnog umetnika-radnika u oblasti kulture od strane reprezentativog udruženja u kulturi (zaposleni, preduzetnici, poljoprivrednici, penzioneri, studenti i td.) a obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, poslodavcu dostavljaju POTVRDU reprezentativnog Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije.

(Preuzmite: Uputstvo za primenu PKU Odbora za socijalni dijalog (PDF))

SVI IZVOĐAČI sa važećom članskom kartom UMSI, preko našeg udruženja mogu podneti zahtev reprezentativnom udruženju u kulturi za utvrđivanje svojstva samostalnog umetnika – izvođača i izdavanje uverenja Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije ili potvrde reprezentativnog Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije koja se izdaju bez naknade.

ZANIMANJA U OBLASTI KULTURE:

/vokalni izvođač/ – /instrumentalni izvođač/ – /folklorni ili drugi igrač/ – /imitator/ – /parodist/ – /recitator/ – /voditelj/ – /voditelj u diskoteci/ – /komičar/ – /artist/ – /mađioničar/ – /maneken/ – /vokalni solista/ – /muzičar instrumentalista/ – /dirigent/ – /kompozitor/ – /kompozitor džez, zabavne i narodne muzike/ – /aranžer muzičkih dela/ – /muzički urednik/ – /muzički producent/ – /realizator svetla/ – /realizator tona-snimatelj/

facebook

Google+