Postupak učlanjenja

(da biste otvorili ili preuzeli obrasce kliknite na podvučeni tekst obrasca ispisan crvenim slovima)

POSTUPAK ZA:

1

PRISTUPANJE ČLANSTVU

UDRUŽENJA MUZIČKO-SCENSKIH IZVOĐAČA (UMSI)

Da biste pristupili članstvu Udruženja muzičko-scenskih izvođača i ostvarili svoja zakonska prava, dovoljno je da preuzmete, odštampate i čitko popunite obrazac pristupnice Udruženju muzičko-scenskih izvođača i dostavite je lično ili putem pošte na adresu udruženja ili vama najbližoj podružnici Udruženja muzičko-scenskih izvođača.

Preuzmite klikom na tekst:

OBRAZAC PRISTUPNICE UDRUŽENJU

Uplatom godišnje članarine udruženju, neposredno doprinosite radu Udruženja muzičko-scenskih izvođača u ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom i postajete aktivni član Udruženja muzičko-scenskih izvođača u tekućoj godini.

________________________________________________________________________________________

2

PRVO UČLANJENJE

U UMSI

I PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE

POTVRDE

REPREZENTATIVNOG SAMOSTALNOG SINDIKATA ESTRADNIH UMETNIKA I IZVOĐAČA SRBIJE

(ZA SVE ESTRADNO-MUZIČKE UMETNIKE I IZVOĐAČE KOJI SU OSIGURANI PO DRUGOM OSNOVU, ODNOSNO NE PLAĆAJU DOPRINOSE ZA PIO PO OSNOVU  OBAVLJANJA UMETNIČKE ILI DRUGE DELATNOSTI U KULTURI) 

Preuzmite klikom na crveni podvučeni tekst sledeće obrasce:

OBRAZAC ZAHTEVA Udruženju muzičko-scenskih izvođača

PRISTUPNICA Udruženju muzičko-scenskih izvođača

PRISTUPNICA Samostalnom sindikatu estradnih umetnika i izvođača Srbije

OBRAZAC NALOGA ZA UPLATU (POTVRDA)  jedinstvene godišnje članarine

Popunite i potpišite preuzete obrasce i sa priloženom fotokopijom dokaza o uplati jedinstvene godišnje članarine dostavite ih putem pošte na adresu udruženja ili Vama najbližoj podružnici Udruženja muzičko-scenskih izvođača.

_________________________________________________________________________________________

3

PRVO UČLANJENJE

U UMSI,

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA UTVRĐIVANJE SVOJSTVA SAMOSTALNOG UMETNIKA-IZVOĐAČA I IZDAVANJE

UVERENJA

SAVEZA ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE (SEMUS) 

ZA VOKALNE I INSTRUMENTALNE UMETNIKE I IZVOĐAČE koji nemaju utvrđeno svojstvo samostalnog umetnika – izvođača, a žele da im se takvo svojstvo utvrdi (sami plaćaju doprinose za obavezno socijalno osiguranje po osnovu obavljanja estradno-muzičke delatnosti i podnose poresku prijavu PPD-SU obrazac Poreskoj upravi)

Preuzmite klikom na crveni podvučeni tekst sledeće obrasce:

OBRAZAC ZAHTEVA Udruženju muzičko-scenskih izvođača

PRISTUPNICA Udruženju muzičko-scenskih izvođača

PRISTUPNICA Samostalnom sindikatu estradnih umetnika i izvođača Srbije

OBRAZAC NALOGA ZA UPLATU (UVERENJE) jedinstvene godišnje članarine

Popunite i potpišite preuzete obrasce i sa priloženom fotokopijom dokaza o uplati jedinstvene godišnje članarine dostavite ih putem pošte na adresu udruženja ili Vama najbližoj podružnici Udruženja muzičko-scenskih izvođača. 

_________________________________________________________________________________________

4

PRODUŽENJE ČLANSTVA U UDRUŽENJU MUZIČKO-SCENSKIH IZVOĐAČA

I OBNAVLJANJE

UVERENJA

REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI SRBIJE ZA TEKUĆU GODINU SAMOSTALNIM VOKALNIM I INSTRUMENTALNIM UMETNICIMA I IZVOĐAČIMA

(SAMI PLAĆAJU DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO OSNOVU OBAVLJANJA ESTRADNO-MUZIČKE DELATNOSTI)

Uplatom jedinstvene godišnje članarine po

OBRASCU NALOGA ZA UPLATU

(pruzmite obrazac klikom na tekst ispisan crvenim slovima)

članovi UMSI, koji su upisani u evidenciju koju vodi reprezentativno udruženje u kulturi Srbije i prijavljeni kod PIO fonda i Poreske uprave, automatski su obnovili članstvo u tekućoj godini.

Na kućnu adresu, ili adresu koju nam naznače, dostavljamo putem pošte

1. ČLANSKU KARTU za tekuću godinu

2. UVERENJE reprezentativnog udruženja za tekuću godinu

_______________________________________________________________________________________

5

PRODUŽENJE ČLANSTVA U UDRUŽENJU MUZIČKO-SCENSKIH IZVOĐAČA

I OBNAVLJANJE

POTVRDE

REPREZENTATIVNOG SINDIKATA ZA TEKUĆU GODINU ESTRADNO-MUZIČKIM UMETNICIMA I IZVOĐAČIMA KOJI SU SOCIJALNO OSIGURANI PO DRUGOM OSNOVU A OBAVLJAJU ESTRADNO-MUZIČKU DELATNOST U SKLADU SA ČLANOM 199. STAV 2. I 3. ZAKONA O RADU

(NE PLAĆAJU DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO OSNOVU OBAVLJANJA ESTRADNO-MUZIČKE DELATNOSTI) 

Uplatom jedinstvene godišnje članarine po

OBRASCU NALOGA ZA UPLATU

(pruzmite obrazac klikom na tekst ispisan crvenim slovima)

estradno muzički umetnici i izvođači, članovi UMSI i reprezentativnog Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije automatski su obnovili članstvo u tekućoj godini.

Na kućnu adresu, ili adresu koju nam naznače, dostavljamo putem pošte

1. ČLANSKU KARTU za tekuću godinu

2. POTVRDU reprezentativnog sindikata za tekuću godinu

______________________________________________________________________________________

6

PRODUŽENJE ČLANSTVA U UDRUŽENJU MUZIČKO-SCENSKIH IZVOĐAČA

I OBNAVLJANJE

UVERENJA

REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI SRBIJE ZA TEKUĆU GODINU SAMOSTALNIM ESTRADNO-MUZIČKIM UMETNICIMA I IZVOĐAČIMA, SARADNICIMA I STRUČNJACIMA U KULTURI SRBIJE, OSIM ZA VOKALNE I INSTRUMENTALNE IZVOĐAČE

(SAMI PLAĆAJU DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO OSNOVU OBAVLJANJA ESTRADNO-MUZIČKE DELATNOSTI)

Uplatom jedinstvene godišnje članarine po

OBRASCU NALOGA ZA UPLATU

(pruzmite obrazac klikom na tekst ispisan crvenim slovima)

članovi UMSI, koji su upisani u evidenciju koju vodi određeno reprezentativno udruženje u kulturi Srbije i prijavljeni kod PIO fonda i Poreske uprave, automatski su obnovili članstvo u tekućoj godini.

Na kućnu adresu, ili adresu koju nam naznače, dostavljamo putem pošte

1. ČLANSKU KARTU za tekuću godinu

2. UVERENJE reprezentativnog udruženja za tekuću godinu

(ZA SVE OSIM VOKALNIH I INSTRUMENTALNIH IZVOĐAČA)

_______________________________________________________________________________________

7

ZA PRVO UČLANJENJE

I UTVRĐIVANJE SVOJSTVA SAMOSTALNOG UMETNIKA, STRUČNJAKA ILI SARADNIKA I IZDAVANJE

UVERENJA

REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA

za estradno-muzičke izvođače koji nemaju utvrđeno svojstvo samostalnog umetnika, stručnjaka ili saradnika kulturi u skladu sa Zakonom o kulturi („Sl. glasnik RS“ br. 71/09) a žele da im se takvo svojstvo utvrdi (sami plaćaju doprinose za obavezno socijalno osiguranje po osnovu obavljanja umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture i podnose poresku prijavu PPD-SU Poreskoj upravi)

Preuzmite klikom na crveni podvučeni tekst sledeće obrasce:

PRISTUPNICA Udruženju muzičko-scenskih izvođača

OBRAZAC ZAHTEVA Udruženju muzičko-scenskih izvođača

NALOG ZA UPLATU jedinstvene godišnje članarine

Popunite i potpišite preuzete obrasce i sa priloženom fotokopijom dokaza o uplati jedinstvene godišnje članarine dostavite ih putem pošte na adresu udruženja ili Vama najbližoj podružnici Udruženja muzičko-scenskih izvođača.

U zavisnosti od vrste zanimanja, odnosno obavljanja određene estradno-muzičke delatnosti u oblasti kulture, povratnu informaciju o obrascima zahteva za izdavanje uverenja dostavljamo lično, poštom ili elektronskom poštom.

Google+