Postupak učlanjenja

PRISTUPANJE ČLANSTVU UDRUŽENJA

Otvorite, popunite i potpišite pristupnicu udruženju: PREUZMITE PRISTUPNICU OVDE

Svaki član Udruženja muzičko-scenskih izvođača, dobrovoljnim pristupanjem članstvu Udruženja muzičko-scenskih izvođača na osnovu potpisivanja pristupnice, ili uplate godišnje članarine udruženju, prihvata da se njegovi lični i drugi podaci obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“ br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), dele i stavljaju na uvid reprezentativnim udruženjima, reprezentativnom sindikatu i trećim licima u svrhu ostvarivanja prava članova udruženja vezanih za za obavljanje umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture i radnog angažovanja kod poslodavaca u skladu sa Zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za radno angažovanje estradno-muzičkih izvođača u ugostiteljstvu (ukoliko je takav zaključen), osim u slučaju pismenog opoziva člana udruženja za dalju obradu i deljenje njegovih podataka sa trećim licima.

Uplatite jedinstvenu godišnju članarinu po obrascu naloga za uplatu u zavisnosti od svojstva: 

SAMOSTALNI IZVOĐAČI

SU IZVOĐAČI KOJI U SKLADU SA ZAKONOM O KULTURI IMAJU UTVRĐEN STATUS SAMOSTALNOG UMETNIKA ILI SAMOSTALNOG IZVOĐAČA, SAMOSTALNOG SCENSKOG IZVOĐAČA, SARADNIKA ILI STRUČNJAKA U KULTURI OD STRANE REPREZENTATIVNOG UMETNIČKOG UDRUŽENJA U KULTURI SRBIJE I PODNOSE ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA IZ ČLANA 2. PKU („Sl. Glasnik RS“ br. 9/21) 

Jedinstvena godišnja članarina za samostalne umetnike i izvođače: PREUZMITE UPLATNICU OVDE

*********************************************************************************

OSTALI IZVOĐAČI

SU IZVOĐAČI KOJI NEMAJU UTVRĐEN STATUS SAMOSTALNOG UMETNIKA ILI SAMOSTALNOG IZVOĐAČA, SAMOSTALNOG SCENSKOG IZVOĐAČA, SARADNIKA ILI STRUČNJAKA U KULTURI OD STRANE REPREZENTATIVNOG UMETNIČKOG UDRUŽENJA U KULTURI SRBIJE A OBAVLJAJU ESTRADNO-MUZIČKU DELATNOST I PODNOSE ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE IZ ČLANA 2. PKU („Sl. Glasnik RS“ br. 9/21) OD STRANE REPREZENTATIVNOG SAMOSTALNOG SINDIKATA ESTRADNIH UMETNIKA I IZVOĐAČA SRBIJE 

Jedinstvena godišnja članarina za sve ostale izvođače: PREUZMITE UPLATNICU OVDE

*********************************************************************************

OBNAVLJANJE ČLANSTVA ZA 2023. GODINU I PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE UVERENJA ILI POTVRDE VRŠI SE PO AUTOMATIZMU UPLATOM JEDINSTVENE GODIŠNJE ČLANARINE UDRUŽENJU PREMA SVOJSTVU IZVOĐAČA

SAMOSTALNI UMETNICI            SVI OSTALI IZVOĐAČI

(UVERENJE)                                           (POTVRDA)

*********************************************************************************

Pristupanje sindikatu

Pristupanje sindikatu je dobrovoljno.

Svi aktivni članovi udruženja koji žele, preko podružnice reprezentativnog Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije u udruženju, mogu pristupiti ovom sindikatu potpisivanjem obrasca pristupnice sindikatu , čime ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć u slučaju eventualnih sporova sa poslodavcima sa kojima moraju imati zaključen Ugovor o izvođačkom radu (delu) u skladu sa članom 199. stav 2. i 3. Zakona o radu i PKU za radno angažovanje estradno-muzičkih izvođača u ugostiteljstvu („Sl. Glasnik RS“ br. 9/21)

*********************************************************************************

obrasci za lica koja podnose zahtev reprezentativnom udruženju u kulturi za utvrđivanje svojstva samostalnog izvođača kulturnih programa, stručnjaka i saradnika u kulturi , odnosno statusa umetnika

IZVOĐAČI KULTURNIH PROGRAMA – popunite i potpišite zahtev za utvrđivanje svojstva samostalnog izvođača
PREUZMITE OBRAZAC ZAHTEVA
STRUČNJACI I SARADNICI U KULTURI – popunite i potpišite zahtev za utvrđivanje svojstva samostalnog stučnjaka-saradnika
PREUZMITE OBRAZAC ZAHTEVA
UMETNICI – popunite i potpišite zahtev za utvrđivanje statusa samostalnog umetnika
PREUZMITE OBRAZAC ZAHTEVA
SAMOSTALNI UMETNICI, IZVOĐAČI, STRUČNJACI I SARADNICI U KULTURI KOJI SAMOSTALNO, U VIDU ZANIMANJA, OBAVLJAJU DELATNOST I OBAVEZNI SU DA SE LIČNO PRIJAVE KOD PIO FONDA, PODNESU PPD-SU OBRAZAC PORESKOJ UPRAVI I DOSTAVE UDRUŽENJU POTVRDU O PRIJAVI NA OSIGURANJE
SAMOSTALNI UMETNICI, IZVOĐAČI, STRUČNJACI I SARADNICI  KOJI IMAJU UVERENJE O UPISU U EVIDENCIJU REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI ZA PRETHODNU, ODNOSNO TEKUĆU GODINU, UPLATOM JEDINSTVENE GODIŠNJE ČLANARINE U POŠTI, BANCI ILI E-BANKINGOM PO AUTOMATIZMU SU PODNELI ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA ZA TEKUĆU, ODNOSNO NAREDNU GODINU

 

*********************************************************************************

Za maloletna lica, koja ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje delatnosti, potrebno je uz obrasce dostaviti i saglasnost roditelja ili staratelja, overenu kod javnog beležnika.                  Obrazac saglasnosti možete preuzeti OVDE (PDF)

*********************************************************************************

Preuzmite, odštampajte, čitko popunite i potpišite obrasce, priložite dokaz o uplati jedinstvene godišnje članarine i sve zajedno pošaljite preporučenom pošiljkom na adresu:

UMSI – 22000 Sremska Mitrovica – Stari šor 18

Odmah po izdavanju, UVERENJE – POTVRDU i člansku kartu za tekuću godinu dostavićemo Vam putem pošte na Vašu kućnu adresu.

Za više informacija pozovite službu udruženja radnim danima od 10:00 do 14:00 časova

tel. 022/62 62 60 – mob. 065/ 26 22 588 – viber i WhatsUp: +381 65 26 22 588 

Kontakt osobe UMSI

*********************************************************************************

Uplatom jedinstvene godišnje članarine udruženju u novembru i decembru mesecu tekuće godine za narednu godinu, automatski obnavljate UVERENJE – POTVRDU za narednu godinu koja će Vam biti dostavljena poštom na Vašu kućnu adresu. 

Hvala na ukazanom poverenju i što neposredno doprinosite radu Udruženja muzičko-scenskih izvođača u ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom.

facebook

Google+