Postupak učlanjenja

PRISTUPANJE ČLANSTVU

Otvorite, popunite i potpišite pristupnicu udruženju…………………………………………………..OTVORITE PRISTUPNICU
Uplatite jedinstvenu godišnju članarinu po obrascu naloga za uplatu u zavisnosti od svojstva: 

SAMOSTALNI IZVOĐAČI

(UVERENJE REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI SRBIJE) – PREUZMITE OBRAZAC UPLATNICE

OSTALI IZVOĐAČI

(POTVRDA REPREZENTATIVNOG SINDIKATA) – PREUZMITE OBRAZAC UPLATNICE

OBNAVLJANJE ČLANSTVA ZA NAREDNU GODINU VRŠI SE PO AUTOMATIZMU UPLATOM JEDINSTVENE GODIŠNJE ČLANARINE UDRUŽENJU PREMA SVOJSTVU IZVOĐAČA

*********************************************************************************

lica koja podnose zahtev reprezentativnom udruženju u kulturi za utvrđivanje statusa umetnika, odnosno svojstva samostalnog izvođača kulturnih programa, stručnjaka i saradnika u kulturi

SAMOSTALNI

IZVOĐAČI KULTURNIH PROGRAMA – popunite i potpišite zahtev za utvrđivanje svojstva samostalnog izvođača
PREUZMITE OBRAZAC ZAHTEVA
STRUČNJACI I SARADNICI U KULTURI – popunite i potpišite zahtev za utvrđivanje svojstva samostalnog stučnjaka-saradnika
PREUZMITE OBRAZAC ZAHTEVA
UMETNICI – popunite i potpišite zahtev za utvrđivanje statusa samostalnog umetnika
PREUZMITE OBRAZAC ZAHTEVA
SAMOSTALNI UMETNICI, IZVOĐAČI, STRUČNJACI I SARADNICI U KULTURI KOJI SAMOSTALNO, U VIDU ZANIMANJA, OBAVLJAJU DELATNOST I OBAVEZNI SU DA SE LIČNO PRIJAVE KOD PIO FONDA, PODNESU PPD-SU PORESKOJ UPRAVI I DOSTAVE UDRUŽENJU POTVRDU O PRIJAVI NA OSIGURANJE
SAMOSTALNI UMETNICI, IZVOĐAČI, STRUČNJACI I SARADNICI  KOJI IMAJU UVERENJE O UPISU U EVIDENCIJU REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI ZA PRETHODNU, ODNOSNO TEKUĆU GODINU, UPLATOM JEDINSTVENE GODIŠNJE ČLANARINE U POŠTI, BANCI ILI E-BANKINGOM PO AUTOMATIZMU SU PODNELI ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA ZA TEKUĆU, ODNOSNO NAREDNU GODINU
Pristupanje sindikatu – preuzmite, popunite i potpišite pristupnicu sindikatu 
preuzmite obrazac pristupnice sindikatu

Pristupanje sindikatu je dobrovoljno.

Potpisivanjem pristupnice sindikatu, samostalni umetnici, izvođači, stručnjaci i saradnici u kulturi postaju članovi sindikata na lični zahtev.

*********************************************************************************

lica koja nemaju uvrđen status samostalnog umetnika, odnosno samostalnog izvođača kulturnih programa, stručnjaka i saradnika u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturi od strane reprezentativnog udruženja u kulturi Srbije

OSTALI IZVOĐAČI KULTURNIH PROGRAMA, STRUČNJACI I SARADNICI U KULTURI

Otvorite, popunite i potpišite pristupnicu udruženju…………………………………………………..OTVORITE PRISTUPNICU
Preuzmite, popunite i potpišite pristupnicu reprezentativnom sindikatu i zahtev za izdavanje potvrde reprezentativnog sindikata…………………………………………………… PREUZMITE OBRAZAC PRISTUPNICE SINDIKATU
OSTALI IZVOĐAČI, STRUČNJACI I SARADNICI  KOJI IMAJU POTVRDU O UPISU U EVIDENCIJU REPREZENTATIVNOG SINDIKATA ZA TEKUĆU, ODNOSNO PRETHODNU GODINU, UPLATOM JEDINSTVENE GODIŠNJE ČLANARINE U POŠTI, BANCI ILI E-BANKINGOM PO AUTOMATIZMU SU PODNELI ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA NAREDNU, ODNOSNO TEKUĆU GODINU

*********************************************************************************

Za maloletna lica, koja ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje delatnosti, potrebno je uz obrasce dostaviti i saglasnost roditelja ili staratelja, overenu kod javnog beležnika.                  Obrazac saglasnosti možete preuzeti OVDE (PDF)

*********************************************************************************

VAŽNO!!!

Prilikom plaćanja jedinstvene godišnje članarine za 2021. godinu, UMANJITE iznos za 50%!

Preuzmite, odštampajte i čitko popunite obrasce, priložite dokaz o uplati 50% iznosa od ukupne visine iznosa jedinstvene godišnje članarine i pošaljite preporučenom pošiljkom na adresu:

UMSI – 22000 Sremska Mitrovica – Stari šor 18

Članovima udruženja koji su već uplatili pun iznos jedinstvene godišnje članarine za 2021. godinu, prilikom produženja za 2022. godinu, umanjuje se iznos za uplatu za 50% od ukupnog iznosa jedinstvene godišnje članarine za 2022. godinu.

Odmah po izdavanju, UVERENJE – POTVRDU i člansku kartu za tekuću godinu dostavićemo Vam putem pošte na Vašu kućnu adresu.

Za više informacija pozovite službu udruženja radnim danima od 10:00 do 14:00 časova

tel. 022/62 62 60 – mob. 065/ 26 22 588 – viber i WhatsUp: +381 65 26 22 588 

Kontakt osobe UMSI

*********************************************************************************

Uplatom godišnje članarine udruženju u decembru mesecu tekuće godine za narednu godinu, automatski obnavljate UVERENJE – POTVRDU za narednu godinu koja će Vam biti dostavljena poštom na Vašu kućnu adresu. 

Hvala na ukazanom poverenju i što neposredno doprinosite radu Udruženja muzičko-scenskih izvođača u ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom.

facebook

Google+